pl/ en/
pl/ en/
Akademiki LAS

Wygraj pobyt w Akademiku!

Ogłaszamy Konkurs walentynkowy „Można się zakochać”!

Wiedziałeś, że w naszym Akademiku można zatrzymać się na noc, weekend albo kilka dni? Można, ale nie trzeba być studentem. W naszym Akademiku można się zakochać. We Wrocławiu także, pytanie tylko – gdzie?

 

To pytanie kierujemy do uczestników naszego konkursu na naszym profilu na Facebooku i Instagramie. Kliknij, żeby wziąć udział!

Wystarczy pod konkursowym postem dodać komentarz z propozycją najbardziej romantycznego miejsca we Wrocławiu. Może już tam byłeś? A może marzysz, żeby to miejsce zobaczyć? To miejsce związane jest z Twoją romantyczną historią? A może dopiero będzie? Możesz opowiadać i możesz się rozmarzyć.

Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy weekendowym pobytem w naszym Akademiku LAS w pokoju dla par.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Nowy Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 30 we Wrocławiu.
 2. Sekretariat Konkursu mieści się w Akademiku LAS przy ul Prusa 9 we Wrocławiu, hello@las.com.pl; wszelki kontakt z organizatorem konkursu odbywa się poprzez sekretariat wyłącznie drogą mailową lub poprzez wiadomości na fanpage’u Akademika LAS na Facebooku lub Instagramie.
 3. Konkurs jest konkursem jednoetapowym skierowanym do osób dorosłych, które są odbiorcami fanpage’u Akademik LAS na Facebooku lub profilu Akademika LAS na Instagramie.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania w Polsce, które posiadają aktywne konto na Facebooku lub Instagramie. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 5. Uczestnikiem Konkursu może ponadto zostać osoba, która w terminie do dnia 16 lutego 2020 roku do godz. 23:59 w formie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u Akademika LAS na Facebooku lub Instagramie, zgłosi propozycję najbardziej romantycznego miejsca we Wrocławiu.
 6. Przedmiotem konkursu jest podanie propozycji najbardziej romantycznego miejsca we Wrocławiu. Komentarz konkursowy musi być pozbawiony wulgaryzmów i mowy nienawiści.
 7. Dodanie komentarza z propozycją miejsca jest jednoznaczne z akceptacją przez daną osobę wszystkich warunków Regulaminu.
 8. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane w celu należytej realizacji Konkursu przez Organizatora na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) zgodnie z treścią oświadczeń składanych przez każdego Uczestnika wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwy użytkownika używanej na portalu Facebook lub Instagram, w celu ogłoszenia laureata.
 10. Nagrodą w konkursie jest pobyt weekendowy w mikroapartamencie dla par w Akademiku LAS przy ul. Prusa 9 we Wrocławiu w ustalonym z organizatorem terminie od 6.03.2020 do 17.05.2020.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia więcej niż jednego zwycięzcy, przy czym każdy otrzyma osobną nagrodę. Wybór komentarza zwycięskiego jest subiektywną decyzją Organizatora.
 12. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę zostaną o tym powiadomieni 17.02.2020.
 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram, ani z nimi związane. Akceptując regulamin, uczestnicy zwalniają serwisy Facebook i Instagram z odpowiedzialności za realizację konkursu. Organizator korzysta z serwisów Facebook i Instagram do organizacji konkursu na własną odpowiedzialność.